Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70?482 Szczecin, tel. (+48) 91 422 18 98, reprezentowane przez Dyrektora.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij