Aktualności

                Dla promocji honorowego krwiodawstwa, przygotowania się do uroczystości „MAKSYMILIANALIA” – Niepokalanów 2017, w dniu 23 września 2017 roku w Niepokalanowie, a także by  uzupełniać braki krwi  w okresie wakacyjnym serdecznie zapraszamy krwiodawców na:

V Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa
na hasło: „Cud nad Wisłą”
w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 15 września 2017 roku,

            mając na uwadze wydarzenia z nim związane:

  • 35 rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego i ustanowienie go Patronem HDK w Polsce (10 października 1982 r.);
  • ustanowienie 23 maja Międzynarodowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi; (Tak postanowił Komitet Wykonawczy i Rada Administracyjna FIODS: Międzynarodowa Federacja Honorowych Dawców Krwi – Światowa Organizacja Krwiodawców w Partas (Grecja) 10 maja 1997 roku. Zaś 58 Światowa Konferencja Zdrowia w 2004 roku ustanowiła Światowy Dzień Krwiodawców i datę obchodów na  14 czerwca;
  • 97 rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej ("Cudu nad Wisłą") nad bolszewikami pod Ossowem k. Radzymina (14 -15 sierpnia 1920 roku);

W ubiegłorocznej edycji Alertu oddano w Polsce ponad 1150 litrów krwi.  

Zapraszamy kluby HDK z całej Polski i indywidualnych krwiodawców do uczestnictwa w Alercie. Zakończymy go akcją krwiodawstwa 23 września 2017 roku w Niepokalanowie. Udział w Alercie prosimy zgłaszać ekipom pobierającym krew powołując się na hasło „Cud nad Wisłą”. Prosimy też o przesyłanie potwierdzeń indywidualnych i zbiorowych do organizatora akcji na adres e-mailowy:

 henrykzajac11@gmail.com

lub  pocztowy:  

Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego,
Pl. Czarnieckiego 80m 27,
05-070 Sulejówek

            Spośród klubów HDK, które oddadzą najwięcej krwi w ramach Alertu w okresie od 1-go czerwca do 15 września i prześlą oryginał zaświadczenia wydanego przez stację krwiodawstwa potwierdzającego ilość oddanej krwi w tym okresie, do dnia 21 września 2017 roku, wyłonimy zwycięski klub, który zostanie uhonorowany Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbego.  

UWAGA: W przypadku kolejnego zwycięstwa przez ten sam klub, jego władze  wskazują dwie kandydatury do wyboru przez Kapitułę: współpracującą instytucję lub osobę, którą pragną wyróżnić orderem.

Zaś indywidualnie spośród pielgrzymów, którzy dostarczą z sobą w.w. zaświadczenia wydane przez stacje krwiodawstwa lub oddadzą krew w ambulansie dnia 8 października w Niepokalanowie, rozlosujemy Odznakę Honorową Polowego Klubu Honorowych Dawców Krwi „ORLE GNIAZDO” - Sulejówek i inne upominki. Wyróżnienia zostaną wręczone w czasie uroczystości „MAKSYMILIANALIA” – Niepokalanów 2017, w dniu 23 września 2017 roku na gali wyróżnień.

            To nasz dzisiejszy „Cud nad Wisłą” A.D. 2017, poprzez który, pamiętamy, że „ONI ODDAWALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ MY ODDAJEMY KREW DLA BLIŹNICH”, bo przecież wiele osób czuje, że jest, ten nasz „DAR KRWI – DAREM ŻYCIA W IMIĘ BOŻE”.

Komitet Organizacyjny
Ogólnoposkich Spotkań Środowisk Kolbiańskich
"MAKSYMILIANALIA" – Niepokalanów 2017

 

 

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij