Aktualności

  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie uprzejmie informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 r. kandydata na dawcę krwi i dawcę krwi należy rejestrować wyłącznie na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić jego tożsamość, zawierającego nr PESEL. Dokumentami takimi są:
dowód osobisty, 
paszport,
karta pobytu.
W przypadku obcokrajowców, oprócz odpowiednich w/w dokumentów, dopuszczalne jest zarejestrowanie takiej osoby na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić jego tożsamość zawierającego odpowiednik nr PESEL, bądź identyfikator tego dokumentu. 
Prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa, w tym legitymacja służbowa policjanta, legitymacja HDK, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, aplikacja m- tożsamość i inne tym podobne dokumenty, nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość i w związku z tym, nie można rejestrować kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi na ich podstawie. 
Konieczność okazania przez kandydata na dawcę/dawcę krwi dokumentu tożsamości wynika też z pkt 5.1.1 „Pobieranie materiału do badań” Wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 r. (Dz. Urzęd. MZ z 2017 r., poz. 63), który mówi, że „Przed pobraniem krwi należy dokonać identyfikacji kandydata na dawcę/ dawcy krwi z dokumentem tożsamości (…)”

INFORMACJA  DLA  KRWIODAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie uprzejmie informuje, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 r. kandydata na dawcę krwi i dawcę krwi należy rejestrować wyłącznie na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić jego tożsamość, zawierającego nr PESEL. Dokumentami takimi są:
- dowód osobisty, 
- paszport,
- karta pobytu.

W przypadku obcokrajowców, oprócz odpowiednich w/w dokumentów, dopuszczalne jest zarejestrowanie takiej osoby na podstawie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić jego tożsamość zawierającego odpowiednik nr PESEL, bądź identyfikator tego dokumentu. 

Prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa, w tym legitymacja służbowa policjanta, legitymacja HDK, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, aplikacja m- tożsamość i inne tym podobne dokumenty, nie są dokumentami potwierdzającymi tożsamość i w związku z tym, nie można rejestrować kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi na ich podstawie. 

Konieczność okazania przez kandydata na dawcę/dawcę krwi dokumentu tożsamości wynika też z pkt 5.1.1 „Pobieranie materiału do badań” Wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi – obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017 r. (Dz. Urzęd. MZ z 2017 r., poz. 63), który mówi, że „Przed pobraniem krwi należy dokonać identyfikacji kandydata na dawcę/ dawcy krwi z dokumentem tożsamości (…)”

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij