Aktualności

01.06.2019r. około 100 Krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Szczecinie, otrzymało odznaczenie ,,Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznane przez Ministra Zdrowia.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,  Prezydent Miasta Szczecin.

Dyrektor RCKiK Szczecin  – lek. Ewa Kłosińska wręczyła, przyznane przez Ministra Zdrowia odznaczenia i podziękowała za szlachetną postawę oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych.

Czerwcowa gala była również możliwością do uhonorowania  czternastu działaczy promujących Honorowe Krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego odznaką ,, Promotor Honorowego Krwiodawstwa”.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij