Aktualności

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 80-82, 70-482 Szczecin, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia , która w terminie wskazanym w punkcie 1 Regulaminu:

a) polubi profil firmowy (https://www.facebook.com/RCKiKSzczecin)

b) udostępni plakat konkursowy

c) udostępni zdjęcie konkursowe z podpisem : ,, Zdjęcie konkursowe - Potworne Haloween w RCKiK” wraz ze  swoim imieniem i nazwiskiem pod postem konkursowym  na profilu firmowym RCKiK

3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, są 3 osoby, których zdjęcie zostanie wybrane przez jury konkursu składającego się z osób odpowiedzialnych za organizację przedsięwzięcia .

II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.10.2019r. o godz. 07:15 i  kończy się  31.10.2019r.  o godzinie 24:00.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu, polubić profil firmowy (https://www.facebook.com/RCKiKSzczecin), udostępnić plakat konkursowy,  udostępnić zdjęcie konkursowe z podpisem: ,,Zdjęcie konkursowe - Potworne Haloween w RCKiK” wraz ze  swoim imieniem i nazwiskiem. 

3. Na zdjęciu konkursowym powinna znajdować się jedna osoba w halloweenowym przebraniu na tle plakatu konkursowego umieszczonego w : RCKiK Szczecin, Terenowych Oddziałach, Mobilnym Punkcie Poboru Krwi.

3. Jury spośród zgłoszeń wybierze 3 osoby, które otrzymają nagrodę.

6. Organizator ogłosi wyniki konkursu 06.11.2019r. na profilu firmowym.

7. Zwycięzcy zostaną indywidualnie powiadomienie  w wiadomości prywatnej na FB z którego zostało dodane zdjęcie konkursowe o terminie i miejscu odbioru nagrody.

8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Udostępniając zdjęcie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na profilu firmowym RCKiK w ramach powyższego konkursu. 

Udostępniając imię i nazwisko uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce RODO.

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij