Aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że po uzyskaniu zgody Pani Marii Boreckiej- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem projektu edukacyjnego jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz uświadamianie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.

Materiały edukacyjne pomocne w realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej www.twojakrew.pl (zakładka „Multimedia”- „Materiały Edukacyjne”), oraz na stronie www.kuratorium.szczecin.pl.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia przez pracownika Regionalnego Centrum wykładu na terenie Państwa Szkoły. W sprawie rezerwacji ewentualnego terminu prosimy o kontakt z Panią Moniką Jakimczyk pod nr tel. (091) 42-436-21 lub 601-818-816.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij