Zajęcia edukacyjne dla studentów

W związku z realizacją programu polityki zdrowotnej ,, Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia pragniemy zaprosić Państwa placówkę do włączenia się do ogólnopolskiego, edukacyjnego projektu promującego honorowe krwiodawstwo. 

Głównym celem projektu  jest promocja idei honorowego krwiodawstwa i uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka. Zajęcia  przeprowadzi, na terenie Państwa placówki, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Istnieje także możliwość zaproszenia studentów do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie i przybliżenia im pracy wybranych działów Centrum.

Szczegółowych informacji udziela:

lek. Tadeusz Gębka tel.  603 659 354

mgr Justyna Gębka - Starszy Inspektor Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa tel. 91 424 36 21, 723 335 334, email: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl 

mgr Aneta Rymsza -  Starszy Inspektor Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa tel. 91 424 36 21, 725 206 204, email: arymsza@krwiodawstwo.szczecin.pl