Inspektor Danych Osobowych

Do spraw związanych z ochroną danych osobowych Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeciniena stanowisko Inspektora Ochrony Danych powołał Tomasza Kamińskiego, z którym można się kontaktować pod adresem iod[at]krwiodawstwo.szczecin.pl lub telefonem  (+48) 91 424 36 64.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij