01.07-31.08.2020 pobieranie krwi w Gryfinie zostaje zawieszone

Informujemy, że od 01.07-31.08.2020 pobieranie krwi w Gryfinie zostaje zawieszone. Honorowi Krwiodawcy proszeni są o zgłaszanie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Rejestracja krwiodawców od godz. 7:15 do godz. 13:15.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn. zm.) Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.