Minister Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko:

Minister Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Więcej informacji dotyczących konkursu - pobierz plik pdf