Terenowy Oddział w Gryfinie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szczecinie uprzejmie informuje iż pobieranie krwi TO w Gryfinie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021r.