Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza: Przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej Powyżej 135000 Euro


Ogloszonego: UEZP nr 2017/S 030-053719 z dnia 11.02.2017 pod pozycją: 1/2017

Zakres Przetargu: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ

CPV:
Miejsece relizacji: RCKiK Szczecin

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - 60%
2. Parametry techniczne - 40%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10
Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2017 r. o godzinie 11:30
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.04.2017 r. o godzinie 12:30 pok. nr 1

Załączniki:

1. RCKiK wybor oferty najkorzystniejszej
2. 20170412 infomacja z otwracia - odczynniki- RCKiK
3. 20170406 wyjasnienia tresci SWIZ - przetarg odczynniki
4. sprostowanie_nr_2_ogloszenia_116058
5. Modyfikacja tresci SIWZ
6. Ogloszenie o zamowieniu odczynnikow
7. Sprostowanie do ogloszenia
8. Odpowiedzi do przetargu
9. SIWZ
10. obraz
11. formularze

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij