Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza przetarg:

DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI

Załączniki:

1. 20170504 wybor oferty najkorzystniejszej - Unimax Med - pojemniki - RCKiK
2. 20170504 informacja z otwarcia - pojemniki - RCKiK
3. Odpowiedzi na pytania
4. 20170421 SIWZ 2
5. 20170421_141056 ogloszenie

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij