Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza przetarg:

Dostawa czekolady w ilości 350 000 sztuk wraz z opakowaniami

Załączniki:

1. 20170526_informacja_z_otwarcia
2. 20170526_wybor_oferty_najkorzystniejszej
3. SIWZ dostawa czekolady RCKiK
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia czekolada
5. Ogloszenie o zamowieniu czekolada

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij