Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza przetarg:

DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW

Załączniki:

1. ogloszenie o udzieleniu zamowienia-dostawy
2. SIWZ filtry do usuwania leukocytow
3. Ogloszenie o zamowieniu
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia
5. Odpowiedzi na pytania
6. Odpowiedzi na pytania
7. Infomacja z otwarcia
8. Wybor oferty najkorzystniejszej FILTRY RCKiK

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij