Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza przetarg:

DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW

Załączniki:

1. SIWZ filtry do usuwania leukocytow
2. Ogloszenie o zamowieniu
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia
4. Odpowiedzi na pytania
5. Odpowiedzi na pytania
6. Infomacja z otwarcia
7. Wybor oferty najkorzystniejszej FILTRY RCKiK

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij