Aktualne Przetargi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
70-482 Szczecin
Al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 091 424 36 00


Ogłasza przetarg:

DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI

Załączniki:

1. Sprostowanie
2. notice
3. 20180102 SIWZ po modyfikacjach
4. 20180102_zmiana odpowiedzi na pytania
5. sprostowanie do ogloszenia
6. ZMIANA OGLOSZENIA PRZESLANA DO PUBLIKACJI
7. SIWZ
8. Ogloszenie
9. SIWZ_po_modyfikacjach
10. odpowiedzi_na_pytania

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniajacego warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij