Aktualne Przetargi

1. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 889 600 SZTUK, WAFLI W CZEKOLADZIE W ILOŚCI 111 200 SZTUK ORAZ CIASTEK ZBOŻOWYCH W ILOŚCI 111 200 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI.
(Termin skałdania ofert: 29.05.2018 )

2. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI
(Termin skałdania ofert: 19.01.2018 )

3. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 23.11.2017 )

4. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 13.11.2017 )

5. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 26.10. 2017 )

6. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 12.10.2017 )

7. DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD ORAZ TSCD-II
(Termin skałdania ofert: 01.08.2017 )

8. DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
(Termin skałdania ofert: 28.07.2017 r. )

9. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 350 000 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI
(Termin skałdania ofert: 26.05.2017 )

10. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
(Termin skałdania ofert: 04.05.2017 )

11. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.
(Termin skałdania ofert: 24.05.2017 )

12. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.
(Termin skałdania ofert: 03.04.2017 )

13. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ
(Termin skałdania ofert: 12.04.2017 )

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij