Aktualne Przetargi

1. Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów TYP TSCD-II
(Termin skałdania ofert: )

2. DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
(Termin skałdania ofert: )

3. DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
(Termin skałdania ofert: )

4. DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
(Termin skałdania ofert: 21.09.2018 r. )

5. DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
(Termin skałdania ofert: 16.07.2018 )

6. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 889 600 SZTUK, WAFLI W CZEKOLADZIE W ILOŚCI 111 200 SZTUK ORAZ CIASTEK ZBOŻOWYCH W ILOŚCI 111 200 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI.
(Termin skałdania ofert: 29.05.2018 )

7. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI
(Termin skałdania ofert: 19.01.2018 )

8. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 23.11.2017 )

9. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 13.11.2017 )

10. Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
(Termin skałdania ofert: 26.10. 2017 )

11. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami
(Termin skałdania ofert: 12.10.2017 )

12. DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD ORAZ TSCD-II
(Termin skałdania ofert: 01.08.2017 )

13. DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
(Termin skałdania ofert: 28.07.2017 r. )

14. DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 350 000 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI
(Termin skałdania ofert: 26.05.2017 )

15. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
(Termin skałdania ofert: 04.05.2017 )

16. DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.
(Termin skałdania ofert: 24.05.2017 )

17. DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.
(Termin skałdania ofert: 03.04.2017 )

18. DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ
(Termin skałdania ofert: 12.04.2017 )

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij