Fotka z fotela 2021

Poniżej przedstawiamy wszelkie informacje (m.in. regulamin udziału)

Fotka z fotela 2021

Regulamin zabawy "Fotka z fotela”

I. DEFINICJE

  1. Organizatorem zabawy jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 80-82, 70-482 Szczecin, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Uczestnikiem zabawy, jest osoba, która w terminie wskazanym w punkcie II-1 Regulaminu prześle swoje zdjęcie, w trakcie donacji, wraz ze swoim imieniem na adres: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl

II. PRZEBIEG ZABAWY

  1. Akcja rozpoczyna się w dniu 01.01.2021r i kończy 31.12.2021r.

  2. W celu wzięcia udziału w akcji Uczestnik musi przesłać swoje zdjęcie na adres: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl, wraz ze swoim imieniem na Wasze zdjęcia czekamy do piątku każdego tygodnia natomiast publikacja nadesłanych zdjęć od nowego tygodnia na naszym profilu.

  3. Na zdjęciu powinna znajdować się osoba w trakcie pobierana krwi lub jej składników (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, MPPK, Terenowe Oddziały)

  4. Polubi profil RCKiK Szczecin - http://www.facebook.com/RCKiKSzczecin

Udostępniając zdjęcie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na profilu firmowym RCKiK w ramach powyższego konkursu.

Udostępniając imię i nazwisko uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce RODO.