Uroczystość ,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

07.03.2020r. ponad 180 krwiodawców z województwa zachodniopomorskiego, w Technopark Pomerania w Szczecinie, otrzymało odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu"”" przyznane przez Ministra Zdrowia Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Galę zaszczycił Pan Prezydent Miasta Szczecin - Piotr Krzystek, który wraz z Panią Dyrektor RCKiK – Ewą Kłosińska, z upoważnienia Ministra Zdrowia, wręczali odznaczenia Krwiodawcom, którzy oddali ponad 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, a tym samym przyczynili się do uratowania zdrowia lub życia ludzkiego. Dyrektor, w imieniu wszystkich chorych i potrzebujących, podziękowała Krwiodawcom za tak szlachetną i humanitarną postawę.

Uroczystości uświetnił występ choszczeńskiego duetu: "Na bok off", który zaprezentował się we własnym repertuarze.

Marcowa gala była również możliwością do uhonorowania działaczy promujących honorowe krwiodawstwo na terenie województwa zachodniopomorskiego. Odznakę ,,Promotor Honorowego Krwiodawstwa- RCKiK Szczecin” otrzymał Prezydent Miasta Szczecin- Piotr Krzystek, który wielokrotnie wspierał działalność ruchu honorowych krwiodawców i angażuje się w szerzenie tej szczytnej idei.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne w naszej galerii >>