Propozycje zajęć edukacyjnych dla szkół

Rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z nim program edukacyjny „Twoja krew, moje życie” realizowany w ramach programu polityki zdrowotnej ,,Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015- 2020” finansowany przez ministra zdrowia. Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do wzięcia udziału w projekcie. Głównym celem projektu jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodziców oraz uświadomienie młodym osobom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka. Zajęcia edukacyjne prowadzi, na terenie Państwa placówki, pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, oferujemy także materiały edukacyjne oraz gadżety promujące ideę honorowego krwiodawstwa. Istnieje także możliwość zaproszenie uczniów do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie lub do Mobilnego Punktu Poboru Krwi (Ambulansu) i przybliżenia im procesu pobierania krwi. Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa Państwa szkoły w projekcie drogą mailowa, na adres: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl lub listownie, na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Al. W. Polskiego 80/82 70-482 Szczecin.

Szczegółowych informacji udziela:

1. Szkoły ponadgimnazjalne: Lek. Tadeusz Gębka , tel. 603 659 354

2. Szkoły podstawowe i gimnazjalne: Justyna Gębka, tel. 723 335 334

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij