Fundusze Europejskie ekrew

Dodatkowe uprawnienia dla osób, które oddały osocze po chorobie COVID-19

Szanowni Krwiodawcy!

W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o publicznej służbie krwi z dniem 26.01.2021 r. Honorowym Dawcom Krwi oraz Osobom, które oddały osocze po chorobie COVID-19 przysługują dodatkowe uprawnienia:

Prezydent RP podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19

W dniu 25 tycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Krwiodawcom w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.


Dodatkowe uprawnienie, tj. 2 dni wolnego przysługuje wszystkim Honorowym Dawcom Krwi i jej składników, niezależnie od rodzaju donacji od dnia 26 stycznia 2021 r. i obowiązuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (od 14.03.2020 r. (dzień głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługuje m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

image.jpeg