Ważna informacja dot. Terenowego Odziału w Szczecinku

Informacja dotycząca Terenowego Oddziału w Szczecinku.