Program dla pracodawców

Pakiet  dla pracodawców

Realizując programu edukacyjnego ,,Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej ,, Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” serdecznie zapraszamy wszystkie  firmy do włączenia się do akcji.

Celem projektu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz  obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi. 

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne i gadżety, które, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą być przekazane do danej firmy.

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa- tel. 91 424 36 21

Justyna Gębka- tel. 723 335 334, email: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl

Aneta Rymsza- tel. 725 206 204, email: arymsza@krwiodawstwo.szczecin.pl

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji.

"Łączy nas krew, która ratuje życie”