Aktualne przetargi

Nazwa
Status
Data publikacji
1
Zakup paliwa do samochodów służbowych i pojazdów będących w użytkowaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przy pomocy kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy.
Aktualny
30.12.2021
2
DOZÓR OBIEKTÓW REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 80-82 W SZCZECINIE ORAZ W ODDZIAŁACH TERENOWYCH W BIAŁOGARDZIE I KOŁOBRZEGU
Aktualny
01.12.2021
3
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I ROZTWORÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH ORAZ KOAGULOLOGICZNYCH
Aktualny
16.11.2021
4
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
13.08.2021
5
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU STOSOWANYCH W ZGRZEWARKACH TYPU TSCD-ii DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW
Aktualny
02.08.2021
6
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Aktualny
12.05.2021
7
ZZP-50/21 na Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi
Aktualny
16.04.2021
8
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
15.04.2021
9
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DOSTAWA PUSTYCH POJEMNIKÓW TRANSFEROWYCH DO PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Aktualny
29.12.2020
10
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
15.12.2020
11
ZAKUP, DOSTAWA,KWALIFIKACJA OPERACYJNA DWÓCH WIRÓWEK DO PREPARATYKI KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BANK KRWI ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU Z OBSŁUGI URZĄDZENIA.
Aktualny
18.11.2020
12
Dostawa nożyków jednorazowego użytku stosowanych w zgrzewarkach typu TSCD-II do sterylnego łączenia drenów
Aktualny
04.11.2020
13
REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
28.09.2020
14
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 139 000 € NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH PCS 2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS
Aktualny
24.07.2020
15
REORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO
Aktualny
13.05.2020
16
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE, TERENOWYCH ODDZIAŁÓW I EKIPOWEGO POBORU KRWI W GRYFINIE
Aktualny
06.05.2020
17
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
16.04.2020
18
Opieka informatyczna nad oprogramowaniem BANK KRWI
Aktualny
04.02.2020
19
Dzierżawa urządzeń do badań automatycznymi metodami immunochemicznymi wraz z dostawą jakościowych testów oraz materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli dla RCKIK w Szczecinie.
Aktualny
17.10.2019
20
Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2
Aktualny
10.10.2019
21
Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów TYP TSCD-II
Aktualny
12.04.2019
22
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
05.02.2019
23
DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Aktualny
15.11.2018
24
DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Aktualny
13.09.2018
25
DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
16.07.2018
26
DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 889 600 SZTUK, WAFLI W CZEKOLADZIE W ILOŚCI 111 200 SZTUK ORAZ CIASTEK ZBOŻOWYCH W ILOŚCI 111 200 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI.
Aktualny
17.04.2018
27
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI
Aktualny
17.11.2017
28
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
15.11.2017
29
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
27.10.2017
30
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
17.10.2017
31
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami
Aktualny
02.10.2017
32
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD ORAZ TSCD-II
Aktualny
21.07.2017
33
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
14.07.2017
34
DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 350 000 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI
Aktualny
18.05.2017
35
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Aktualny
21.04.2017
36
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.
Aktualny
15.04.2017
37
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.
Aktualny
23.03.2017
38
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ
Aktualny
11.02.2017