Aktualne przetargi

Nazwa
Status
Data publikacji
1
REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
28.09.2020
2
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 139 000 € NA DOSTAWĘ POD NAZWĄ: JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH PCS 2 I MCS+ FIRMY HAEMONETICS
Aktualny
24.07.2020
3
REORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO
Aktualny
13.05.2020
4
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE, TERENOWYCH ODDZIAŁÓW I EKIPOWEGO POBORU KRWI W GRYFINIE
Aktualny
06.05.2020
5
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
16.04.2020
6
Opieka informatyczna nad oprogramowaniem BANK KRWI
Aktualny
04.02.2020
7
Dzierżawa urządzeń do badań automatycznymi metodami immunochemicznymi wraz z dostawą jakościowych testów oraz materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli dla RCKIK w Szczecinie.
Aktualny
17.10.2019
8
Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2
Aktualny
10.10.2019
9
Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów TYP TSCD-II
Aktualny
12.04.2019
10
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
05.02.2019
11
DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Aktualny
15.11.2018
12
DOSTAWA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z PROBÓWKAMI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
Aktualny
13.09.2018
13
DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE
Aktualny
16.07.2018
14
DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 889 600 SZTUK, WAFLI W CZEKOLADZIE W ILOŚCI 111 200 SZTUK ORAZ CIASTEK ZBOŻOWYCH W ILOŚCI 111 200 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI.
Aktualny
17.04.2018
15
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI ORAZ DZIERŻAWA PRAS DO AUTOMATYCZNEJ PREPARATYKI KRWI
Aktualny
17.11.2017
16
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
15.11.2017
17
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
27.10.2017
18
Zakup specjalistycznego samochodu ekipowego do transportu krwi i jej składników
Aktualny
17.10.2017
19
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami
Aktualny
02.10.2017
20
DOSTAWA NOŻYKÓW JEDNORAZOWYCH DO ZGRZEWAREK DO STERYLNEGO ŁĄCZENIA DRENÓW TYP TSCD ORAZ TSCD-II
Aktualny
21.07.2017
21
DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW
Aktualny
14.07.2017
22
DOSTAWA CZEKOLADY W ILOŚCI 350 000 SZTUK WRAZ Z OPAKOWANIAMI
Aktualny
18.05.2017
23
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI
Aktualny
21.04.2017
24
DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH.
Aktualny
15.04.2017
25
DOSTAWA ZESTAWÓW POJEMNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO POBIERANIA KRWI PEŁNEJ, PREPARATYKI, PRZECHOWYWANIA I TRANSFUZJI.
Aktualny
23.03.2017
26
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z WYMAGANYMI KONTROLAMI, MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI I EKSPLOATACYJNYMI ORAZ DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ KONIECZNYCH DO WYKONANIA BADAŃ
Aktualny
11.02.2017