Fundusze Europejskie ekrew

Zamówienia poniżej 130.000 zł netto

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE Termin składania ofert do 27.03.2023r do godz. 10.00.

DOSTAWA ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH ORAZ ETYKIET KODÓW KRESKOWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 06.03.2023r do godz. 10.00


Opublikowano 24.02.2023
DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 08.02.2023r do godz. 10.00. 


Opublikowano 31.01.2023SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO RCKiK W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 12.01.2023r do godz. 10.00. 


Opublikowano 05.01.2023SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW FOLIOWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI. Termin składania ofert do 28.12.2022r do godz. 10.00. 


Opublikowano 19.12.2022Sukcesywna dostawa odzieży dla pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeciniez podziałem na części. Termin składania ofert do 22.12.2022r do godz. 10.00. 


Opublikowano 15.12.2022Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 02.12.2022r do godz. 10.00.


Opublikowano 25.11.2022


Dostawa materiałów biurowych do RCKiK w Szczecinie. Termin składania ofert do 01.12.2022r do godz. 10.00.


Opublikowano 23.11.2022


Sukcesywna dostawa odzieży dla pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Termin składania ofert do 10.11.2022r do godz. 10.00. 


Opublikowano 03.11.2022
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Termin składania ofert do 25.08.2022r do godz. 10.00. 

Zapytanie ofertowe.pdf

szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-nr-1.pdf

formularz-ofertowy-zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-na-6-miesiecy.doc

wzor-umowy-zalacznik-nr-3.pdf

zalacznik-nr-3a.docx

zmiana terminu składania ofert.pdf

ZAMIENNY Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na 6 miesięcy.doc

odpowiedzi na pytania i zmiana treśći formularza ofertowego.pdf

PROTOKÓŁ Z PORÓWNANIA I OCENY OFERT.pdf


Opublikowano 19.08.2022

Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. 

Termin składania ofert do 01.08.2022r do godz. 10.00. 


DZIERŻAWA 4 PRAS AUTOMATYCZNYCH DO SEPARACJI SKŁADNIKÓW KRWI DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. 

 Termin składania ofert do 28.06.2022r do godz. 10.00.Zakup samochodu przeznaczonego do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.  Termin składania ofert do 16.05.2022r do godz. 10.00.


DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 14.03.2022r do godz. 10.00.DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I FAKSÓW DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Termin składania ofert do 10.02.2022r do godz. 10.00.


DOSTAWA ROZTWORU WZBOGACAJĄCEGO DO PRZECHOWYWANIA UBOGOLEUKOCYTARNYCH KONCENTRATÓW KRWINEK PŁYTKOWYCH. Termin składania ofert do 21.01.2022r. godz 10.00

zapytanie ofertowe - dostawa roztworu wzbogacającego .pdf

wzór umowy.pdf

Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.doc

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

odpowiedzi na pytania.pdf

Protokół z porównania i oceny ofert.pdf

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2021r. 

Zapytanie ofertowe.pdf

Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf

formularz ofertowy - załącznik nr 2.docx

Wybór oferty - dostawa materiałów biurowych.pdf

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021

Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy - załącznik.docx

uniewaznienie postępowania.pdf

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW FOLIOWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021

Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf

zapytanie ofertowe - środki czystości.pdf

20211124 Formularz Ofertowy załącznik nr 1.doc

Wybór oferty - środki czystości i worki foliowe.pdf

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2021