Godziny rejestracji
RCKiK w Szczecinie:
poniedziałek - piątek
od 7:15 do 13:15,
Wyznaczone piątki od 7:15 do 16:00
wyznaczone soboty od 7:15 do 12:00.
Telefon 91 4 22 34 35

Biuletyn Informaci Publicznej EEA ISO 9001

Zapotrzebowanie na krew na dzień 30.03.2015

A RhD + Potrzebna  
A RhD -
Pinline potrzebna
Pilnie potrzebna
0 RhD + Potrzebna Potrzebna
0 RhD -
Pinline potrzebna
Pilnie potrzebna
B RhD + Potrzebna  
B RhD -
Pinline potrzebna
Pilnie potrzebna
AB RhD + Potrzebna  
AB RhD - Potrzebna  

Kontakt


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej    
w Szczecinie

70-482 Szczecin
al. Wojska Polskiego 80/82
tel. 91 42 43 600
e-mail: rckikszn@radunix.com.pl