Fundusze Europejskie ekrew

Galeria

Uroczystość wręczenie odznak: ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” .