Fundusze Europejskie ekrew

Galeria

Uroczystość wręczenia odznaczeń ,,Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” 17.06.2023 r.