Fundusze Europejskie ekrew

Galeria

Wręczenie odznaczeń dla krwiodawców - "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".