Od 16.04.2020r. TO w Drawsku Pomorskim wznawia pobieranie krw

Informujemy, że od 16.04.2020r. Terenowy Oddział w Drawsku Pomorskim wznawia pobieranie krwi.