Konkurs plastyczny gryfińskich przedszkolaków,, Moja krew może uratować życie"

W Przedszkolu nr 5 im „Calineczki” zorganizowano konkurs plastyczny promujący idee honorowego oddawania krwi. Do konkursu aktywnie włączyły się wszystkie gryfińskie przedszkola. Temat przewodni konkursu brzmiał „Moja krew może uratować życie”. Nad wydarzeniem organizowanym przez Panią Ewę Malecką – nauczycielką przedszkola patronat objęła Pani Ewa Chludzińska - Lewczuk promotor Honorowego Krwiodawstwa w Gryfinie.

W ramach konkursu dzieci wykonały piękne, kolorowe prace plastyczne wykazując się nie tylko dużym zaangażowaniem, ale przede wszystkim kreatywnością i pomysłowością. Konkurs plastyczny poprzedzały zajęcia edukacyjne, przybliżające dzieciom zagadnienia: jaką rolę w organizmie spełnia krew, co to znaczy być honorowym dawcą krwi i dlaczego warto nim zostać? Celem zajęć było propagowanie wiedzy o wykorzystaniu krwi w oddziałach ratowniczych, podnoszenie świadomości dzieci w zakresie potrzeby honorowego oddawania krwi, pozyskiwanie nowych, wielokrotnych dawców krwi wśród rodziców przedszkolaków oraz promocja honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że nasze działania podniosły świadomość i wzbogaciły dziecięcą wiedzę o powadze problematyki związanej z honorowym oddawaniem krwi dla osób chorych – potrzebujących. Laureaci konkursu zostali obdarowani nagrodami od darczyńców: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Gryfinie, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Podsumowując zajęcia z zakresu Honorowego Oddawania Krwi dzieci wykazały się ogromną mądrością oraz empatią na ludzką krzywdę. Niech podpis na pracy dziecka NIESIENIE POMOCY MASZ WE KRWI będzie dobrym drogowskazem dla ludzi dorosłych. Autor tekstu: Ewa Malecka