List Marszałka Olgierda Geblewicza

List Marszałka Olgierda Geblewicza skierowany do Honorowych Dawców Krwi.