"Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego" - 30 lipca - 1 sierpnia 202

Akcja to nie tylko hołd oddany Powstańcom Warszawskim za ich walkę o niepodległą Polskę, nie tylko akt swoistego patriotyzmu, ale przede wszystkim pomoc tym, którzy potrzebują krwi - zwłaszcza w trudnym, wakacyjnym, okresie.

Krwiodawcy, którzy oddadzą krew w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 r., w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, na hasło: "Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego", otrzymają pamiątkową koszulkę.

https://www.facebook.com/PrzelejKrewPowstanie44/