Światowy Dzień Krwiodawcy 2021

Życzenia Dyrektor RCKiK w Szczecinie Ewy Kłosińskiej dla Krwiodawców