Fundusze Europejskie ekrew

Przyjęcie szczepionki a możliwość donacji. (Aktualizacja)

Okres czasowej dyskwalifikacji od przyjęcia danej szczepionki przeciw COVID-19.