Walentynkowa Fotka w RCKiK

Regulamin konkursu ,, Walentynkowa Fotka w RCKiK”

I. DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 80-82, 70-482 Szczecin, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba pełnoletnia , która w terminie wskazanym w punkcie 1 Regulaminu:
  • polubi profil firmowy (https://www.facebook.com/RCKiKSzczecin)
  • udostępni zdjęcie konkursowe z podpisem : "Walentynkowa Fotka w RCKiK" wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem pod postem konkursowym na profilu firmowym RCKiK
 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej „Zwycięzcami”, będzie pierwszych 5 osób, które zrobią sobie zdjęcie przy makiecie walentynkowej.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2020r. o godz. 07:15
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi w czasie trwania konkursu, polubić profil firmowy (https://www.facebook.com/RCKiKSzczecin), udostępni zdjęcie konkursowe z podpisem: ,,Zdjęcie konkursowe – Walentynkowa Fotka w RCKiK” wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
 3. Organizator ogłosi pierwszych 5 zwycięzców w terminie do 18.02.2020r. na profilu firmowym.
 4. Zwycięzcy zostaną indywidualnie powiadomieni w wiadomości prywatnej na FB z którego zostało dodane zdjęcie konkursowe o terminie i miejscu odbioru nagrody.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Udostępniając zdjęcie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na jego publikację na profilu firmowym RCKiK w ramach powyższego konkursu.

Udostępniając imię i nazwisko uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl w zakładce RODO.