Informacje dla Dawców, którzy przechorowali COVID 19 lub byli zakażeni wirusem SARS- COV-2

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z RCKiK w Szczecinie wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Kryteria kwalifikacji dawców, którzy przechorowali COVID-19 lub byli zakażeni wirusem SARS-CoV-2
  2. kryteria kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U, poz. 1741) 2. osoby w wieku 18 – 65 lat (wiek dawcy pierwszorazowego ≥ 60 lat do decyzji lekarza w jednostce publicznej służby krwi
  3. osoby bez ciąży lub transfuzji w wywiadzie
  4. osoby po przetoczeniu krwi lub z ciążą w wywiadzie z ujemnym wynikiem badań w kierunku alloprzeciwciał do antygenów HLA
  5. osoby po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji,** ** na podstawie wpisu do systemu gabinet.gov

Pytania dotyczące oddawania osocza można zadawać przesyłają zapytania na adres e-mail: ozdrowiency@krwiodawstwo.szczecin.pl podając zwrotne dane kontaktowe. RCKiK w Szczecinie – tel.: 726 530 560 , 91 424 36 45, 609 583 860, 607 805 363

Jak pobierane jest osocze ?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min. Co dalej dzieje się z osoczem ?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.