Fundusze Europejskie ekrew

Odznaczenia

Ustawa definiuje pojęcia „dawcy krwi” i „honorowego dawcy krwi” oraz określa zasady przyznawania tytułu „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i odznaki  „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Dawcy krwi:

Przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" i brązowa odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia".

Dawcy krwi:

Przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" i srebrna odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia".

Dawcy krwi:


Przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" i złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia".

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia. 

Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" są: 

  1. 3 litry osocza
  2. 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  3. 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
  4. 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Podstawa prawna: 

art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Do pobrania