Fundusze Europejskie ekrew

Szkolenia

Informujemy, że szkolenia w zakresie banku krwi oraz szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią odbywają się w formie online przy użyciu aplikacji Teams.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesłać na wypełnionym formularzu (dostępnym poniżej) na adres sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl

Po ustaleniu terminu RCKiK w Szczecinie skontaktuje się z uczestnikami.

Telefon kontaktowy w sprawie szkoleń: 91 424 36 23

1. Szkolenia lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalach:

2. Szkolenie kierowników i pracowników Banku Krwi (dwudniowe)

DO POBRANIA: