Szkolenia

Informujemy, że szkolenia w zakresie banku krwi oraz szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią nadal są zawieszone ze względu na sytuację epidemiczną.

Jednocześnie przypominamy i zachęcamy do odbycia szkolenia na platformie e-learningowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. 

Uczestnicy szkoleń, po ukończeniu kursu i zaliczeniu testu końcowego mogą uzyskać certyfikaty i punkty edukacyjne. Szkolenia podzielone są na trzy grupy: lekarze, diagności i pielęgniarki.

Poniżej podajemy adres, pod którym można się logować:

www.krwiolecznictwo-szkolenia.edu.pl

 Po zakończeniu kursu i otrzymaniu certyfikatu prosimy o przesłanie kopii do RCKiK w Szczecinie.

Uwaga !

Certyfikat uzyskany po ukończeniu szkolenia nie uprawnia pielęgniarek i położnych do przetaczania krwi i jej składników.


Szkolenia stacjonarne - chwilowo nie są dostępne 

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesłać na wypełnionym formularzu (dostępnym poniżej) na adres sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl

Po ustaleniu terminu RCKiK w Szczecinie skontaktuje się z uczestnikami.

Telefon kontaktowy w sprawie szkoleń: 91 424 36 23

1. Szkolenia lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w szpitalach:

2. Szkolenie kierowników i pracowników Banku Krwi (dwudniowe)

DO POBRANIA: