RODO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, tel. (+48) 91 422 18 98, reprezentowane przez Dyrektora.


Inspektor Danych Osobowych

Do spraw związanych z ochroną danych osobowych Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeciniena stanowisko Inspektora Ochrony Danych powołał Tomasza Kamińskiego, z którym można się kontaktować pod adresem iod[at]krwiodawstwo.szczecin.pl lub telefonem  (+48) 91 424 36 64.


Klauzule informacyjne