Fundusze Europejskie ekrew

Program dla podmiotów leczniczych i laboratoriów

Pakiet  dla podmiotów leczniczych i laboratoriów

Realizując program edukacyjny ,,Twoja krew, moje życie” organizowany w ramach programu polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2016-2026" serdecznie zapraszamy wszystkie  podmioty lecznicze do włączenia się do akcji.

Celem projektu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz  obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi. 

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne i gadżety, które, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą być przekazane do danej firmy.

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa- tel. 91 424 36 21

Materiały do pobrania:

https://www.twojakrew.pl/dla-podmiotow-leczniczych/