Fundusze Europejskie ekrew

Ogłoszenia

Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, skierowany do:

Promocja Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 27-28.09.2022 r. odbyło się szkolenie pracowników 23 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce związane z propagowaniem honorowego krwiodawstwa.

Szczepienia COVID-19 a przerwa w donacjach

Przerwa pomiedzy donacjami w przypadku szczepienia na COVID-19

Informacja o działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Wypełniając przepis art 32c. ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1792 z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie informuje, że prowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie ma wpływu na zdrowie osób z ogółu ludności oraz na stan środowiska naturalnego. Działalność ta nie wiąże się z uwalnianiem do środowiska substancji promieniotwórczych.

Dla krwiodawców

Krwiodawcy, w ostatnich tygodniach kolejny raz udowodniliście, że zawsze można na Was liczyć. Dzięki wzorowej aktywności w ofiarowaniu krwi i jej składników, obecnie zapasy służby krwi są zabezpieczone.

Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje pacjentów i lekarzy, że koncentraty czynników krzepnięcia w ramach „Narodowego Programu Lecenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne” są zabezpieczone na 2020 rok, pod warunkiem ich racjonalnego wykorzystania.

Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności

Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów każdego dnia zdają najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednakże pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona. Zgłaszajcie się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa bo krew jest teraz bardzo potrzebna.

Uwaga Krwiodawcy - potrzebna krew!

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi.

Kampania edukacyjna - koronawirus

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej dedykowanej kampanii: www.gov.pl/koronawirus