Zamówienia poniżej 130.000 zł netto

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021

Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf

Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy - załącznik.docx


SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW FOLIOWYCH DO RCKiK W SZCZECINIE Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2021

Wzór umowy - załącznik nr 2.pdf

zapytanie ofertowe - środki czystości.pdf

20211124 Formularz Ofertowy załącznik nr 1.doc


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie Termin składania ofert upływa w dniu 08.10.2021