Fundusze Europejskie ekrew

Pakiet edukacyjny dla szkół i studentów

Realizując program edukacyjny ,,Twoja krew, moje życie” organizowany w ramach programu polityki zdrowotnej ,, Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2016-2026” serdecznie zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do włączenia się do akcji.

Celem projektu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz uświadomienie młodym ludziom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.

Ważnym aspektem akcji jest również obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie prospołecznych postaw wśród uczniów.

W tym celu zostały opracowane materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, dostosowane do poszczególnych poziomów nauczania dla: klas 1-3, 4-8, szkół ponadpodstawowych i  studentów, które mogą być wykorzystane przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oferuje również, po wcześniejszym uzgodnieniu, zajęcia na terenie danej placówki, przeprowadzone przez pracownika RCKiK.

Materiały do pobrania:

https://www.twojakrew.pl/dla-szkol/ 

https://www.twojakrew.pl/dla-studentow/

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa- tel. 91 424 36 21