Pakiet edukacyjny dla szkół

Realizując programu edukacyjnego ,,Twoja krew, moje życie” organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej ,, Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” serdecznie zapraszamy wszystkie placówki oświatowe do włączenia się do akcji.

Celem projektu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród dzieci, młodzieży i rodziców oraz uświadomienie młodym ludziom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem- krwią, która może uratować życie lub zdrowie drugiego człowieka.

Ważnym aspektem akcji jest również obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie prospołecznych postaw wśród uczniów.

W tym celu zostały opracowane materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, dostosowane do poszczególnych poziomów nauczania dla: klas 1-3, 4-8, szkół ponadpodstawowych, które mogą byś wykorzystane przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie oferuje również, po wcześniejszym uzgodnieniu, zajęcia w swojej siedzibie lub na terenie danej szkoły, przeprowadzone przez pracownika RCKiK.


Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa- tel. 91 424 36 21

Szkoły ponadpodstawowe: lek. Tadeusz Gębka- tel. 603 659 354


Szkoły podstawowe:

Justyna Gębka- tel. 723 335 334, email: jgebka@krwiodawstwo.szczecin.pl

Aneta Rymsza- tel. 725 206 204, email: arymsza@krwiodawstwo.szczecin.pl

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji.

,, Łączy nas krew, która ratuje życie”