Fundusze Europejskie ekrew

Informacje dla lekarzy

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, iż dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w przypadkach:

  1. wydania leku „na ratunek”,
  2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Druk zamówienia indywidualnego na czynniki krzepnięcia i desmopresynę znajduje się na stronie internetowej RCKiK Szczecin ( Pliki do pobrania).

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

W razie pytań prosimy o kontakt : tel. 91 424 36 18 lub tel. 91 422 36 70 ( w dni robocze od 15:30 oraz dni wolne od pracy)