Kalkulator donacji

Podajemy minimalne odstępy między poszczególnymi oddaniami krwi i jej składników

OKRESY POMIĘDZY KOLEJNYMI BADANIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. (dz. Urz. 2017r., poz. 1741)

Poprzednia donacja: krew pełna

Kolejna donacja:

  • krew pełna – 8 tyg.
  • płytki krwi – 8 tyg.
  • osocze – 4 tyg.

Poprzednia donacja: płytki krwi

Kolejna donacja:

  • krew pełna – 4 tyg.
  • płytki krwi – 4 tyg.
  • osocze – 4 tyg.

Poprzednia donacja: osocze

Kolejna donacja:

  • krew pełna – 2 tyg.
  • płytki krwi – 4 tyg.
  • osocze – 2 tyg.

Poniżej możesz sprawdzisz najbliższy termin, w którym możesz ponownie oddać krew lub jej składniki. Wybranie daty ostatniej Twojej donacji z kalendarza spowoduje, że kalkulator wyliczy najbliższy termin, w którym możesz się do nas zgłosić.

Uwaga! Poniższy kalkulator podaje orientacyjny czas następnej donacji - faktyczną decyzję o możliwości oddania krwi lub jej składników podejmuje lekarz kwalifikujący dawcę!

Kalkulator donacji:

*Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy na 12 miesięcy a kobiety nie częściej niż 4 razy na 12 miesięcy
Płeć
Rodzaj ostatniej donacji
Rodzaj następnej donacji
Data poprzedniej donacji
*Mężczyźni mogą oddawać krew nie częściej niż 6 razy na 12 miesięcy
*Kobiety mogą oddawać krew nie częściej niż 4 razy na 12 miesięcy
Najbliższy termin Twojej następnej donacji został wyliczony na: 26-02-2020