Fundusze Europejskie ekrew

Zapasy krwi

Pamiętamy, że krew, składniki krwi mają terminy ważności wszelkie informacje dostępne na tej stronie https://bit.ly/SkladnikiKrwi 🩸