Przetarg

Dzierżawa urządzeń do badań automatycznymi metodami immunochemicznymi wraz z dostawą jakościowych testów oraz materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli dla RCKIK w Szczecinie.

https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin