Przetarg

REORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO

REORGANIZACJA ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI ORAZ ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SERWERA WRAZ Z INSTALACJĄ NIEZBĘDNEGO OPROGRAMOWANIA I AKTUALIZACJĄ ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO DO OBSŁUGI SYSTEMU BANK KRWI AUTORSTWA ASSECO POLAND S.A. UŻYTKOWANEGO W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

Załączniki: