Fundusze Europejskie ekrew

Przetarg

DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO USUWANIA LEUKOCYTÓW

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/rckik.szczecin